Băng cảnh báo cáp ngầm

80.000 

❖ Thông số kỹ thuật:
❖ Điều kiện lắp đặt: Chôn ngầm trong đất
❖ Cấu tạo chất vật liệu PE (Polyethylene) có đặc tính:
❖ Tính bền cơ học cao (bền xé và bền kéo đứt)
❖ Trong suốt, hơi có ánh mờ, có bề mặt bóng láng, mềm dẻo.
❖ Chống thắm nước và hơi nước rất tốt.
❖ Chịu được nhiệt độ cao
❖ Kích thước: bề rộng x bề dày 150mm x (0.1mm)
❖ Nền của băng: Dạng màng ống màu Vàng
❖ Màu chữ: Màu chữ đen đậm, kich thước cỡ chữ 3cm
❖ Chiều dài cuộn : 100 ~ 105 mét /1cuộn