Cọc tiêu giao thông hình trụ

❖ Chất liệu Polyurethane
❖ Sử dụng công nghệ phản quang vi lăng kính
❖ Được dán màng phản quang đạt chuẩn theo TCVN 7887:2018
❖ Kích thước:
– ø250 x ø80 x H750 mm
– ø200 x ø80 x H750 mm
– ø250 x ø80 x H450 mm