Biển cảnh báo công trường

300.000 

❖ Nước sản xuất : Việt Nam
❖ Tiêu chuẩn chất lượng : TCVN
❖ Hình dạng:  Tròn, Tam giác
❖ Kích thước: Tiêu chuẩn
❖ Nội dung cảnh báo: Cảnh báo nguy hiểm (có thể đặt theo yêu cầu)